Gå direkt till innehåll
Batteriskåp för förvaring av litiumbatterier.
Batteriskåp för förvaring av litiumbatterier.

Pressmeddelande -

6 tips till dig som ska köpa batteriskåp för litium /litiumjonbatterier

Använder du litiumbatterier är det en god idé att se över förvaringen för att minska riskerna vid termisk rusning och giftiga gasutsläpp. Överlag ska förvaringen ha en jämn temperatur, skydda mot fukt, erbjuda säker laddning och skydda mot mekaniska skador.

På marknaden råder nu Vilda Västern då regelverket inte hinner med och flera företag kommer med kreativa lösningar i alla prisklasser. För att underlätta för dig och säkerställa att du gör en trygg investering och får en säker förvaring har vi listat: 6 viktiga punkter du bör tänka på vid inköp av ett batteriskåp för litium / litiumjonbatterier

1. Se till att ha skydd mot invändig brand

Vanliga brandklassade skåp är konstruerade för att klara bränder som startar på utsidan av skåpet men dessa klarar inte en brand med litiumjonbatterier som startar inuti skåpet. Se därför till att ditt batteriskåp är brandklassat för bränder som startar invändigt annars är skyddet helt klart bristande. För att säkerställa att skåpet klarar av även en brand invändigt i minst 90 minuter så skall det vara testat godkänt enligt SS-EN-1363-1 för invändig brand.

2. Se till att skåpet har integrerad ventilation

För att undvika termisk rusning är det viktigt att litiumbatterierna lagras under optimerade förhållanden för laddning och förvaring. Varm luft ska ventileras ut konstant för att undvika överhettning och särskilt viktigt är det att ha en integrerad ventilation som klarar av att ventilera bort all värme som skapas innan rusningen är ett faktum. Detta är oerhört viktigt då gaserna är mycket giftiga.

3. Ladda litiumjonbatterier säkert

Finns det minsta tanke på att batteriskåpet ska användas som laddstation ska du välja ett litiumjonskåp som är byggt för batteriladdning redan från start. Att försöka koppla något själv i ett senare skede kan bli både dyrt och farligt. Ett litiumjonskåp har en högkvalitativ list med eluttag med metallhölje och jordade eluttag. Listen med eluttag är driftklar och sitter på skåpets bakre vägg. För att du ska få ett säkert batteriskåp för litium /litiumjonbatterier ska följande uppfyllas:

4. Ha ett ordentligt larm

Cyklar, verktyg och övrig elektronik används ofta på dagen och laddas på natten. Det är säkert därför de flesta bränder inträffar när vi sover. Se till att ha ett skåp som larmar ordentligt och är uppkopplat med elektronisk styrning inkl. potentialfri larmkontakt för fastighetsstyrning. Det finns olika typer av larmmoduler där larmindikering sker antingen via ett övergripande larmsystem och/eller som ett SMS. Ett särskilt brandbekämpningssystem ”Fire supression system” hämmar brandens utveckling och ger omgivningen tid att reagera och vidta åtgärder.

5. Se till att de finns möjlighet att evakuera skåpet

Placera skåpet nära en utgång så att det enkelt kan flyttas ut om en brand skulle ske inne i skåpet. Skåpen har en hög vikt, ca 500 kg, så se till att du har ett batteriskåp med integrerad sockel så att du kan evakuera skåpet med en truck, både vid eventuell brand men även om skåpet behöver flyttas av andra anledningar. Har du ett skåp utan sockel, som står direkt på marken kan du varken evakuera eller flytta skåpet utan en stor arbetsinsats.

6.  Undersök om brandskyddet är testat

Marknaden har för tillfället fullkomligt exploderat med batteriskåp och ibland går det för fort för leverantörerna. Därför är det viktigt att noggrant undersöka vilka certifikat som finns och vilken tid skåpet faktiskt kan hålla en brand. Ställ kontrollfrågor till leverantörerna, så du får ett fullgott skydd. För att du skall vara säker begär att få dokumentation och certifikat på utförda tester och godkännanden.

Som globalt företag har DENIOS under flera år arbetat med att få en samlad bild kring hur olika länder, försäkringsbolag och myndigheter resonerar kring just litiumjonbatterier. Utifrån de mönster de ser görs sedan rekommendationer för att förekomma problemen, istället för att vänta att incidenter ska inträffa med skärpta lagkrav som följd. Detta arbete har gjort att DENIOS är först med en säker förvaringslösning som är certifierad.

Vårt råd till dig: Se över förvaringen för att minska riskerna vid termisk rusning och giftiga gasutsläpp. Förebyggande åtgärder är nödvändiga för att skydda personal och egendom. Ofta kräver försäkringsbolag brandklassad förvaring, med brandbekämpningssystem, för batterianvändning och förvaringsutrymmen.

Med ett batteriskåp från DENIOS har du det bästa skyddet marknaden kan erbjuda för närvarande.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Som modernt och framgångsrikt företag har DENIOS sedan 35 år tillbaka satt nya standarder i Europa inom miljöskydd och säkerhet vid arbetsplatser.

Professionell rådgivning, stor kunskap om lagar och en mångårig kompetens inom tillverkning och utveckling har gjort DENIOS marknadsledande inom spillskydd. Detta för att kunna erbjuda sina kunder högkvalitativa produkter för globalt miljöskydd och säkerhet vid arbetsplatser.

Presskontakt

Elina Pöyliö Jacker

Elina Pöyliö Jacker

Presskontakt Pressansvarig Marknad 0727-311710
Linus Jacker

Linus Jacker

Presskontakt VD 070-2643190

Relaterat innehåll

DENIOS gör er arbetsplats säkrare vid hantering av kemikalier.

DENIOS är världens ledande företag för lagring och hantering av farliga ämnen, miljöskydd och arbetssäkerhet. Ett motiverat, hårt arbetande team som konstant söker efter nya idéer och lösningar som påverkar framtiden på ett positivt sätt.

Med hög produktkvalitet, snabb leveransservice och kompetent rådgivning erbjuder vi bättre kundvärde. Kunder kan lita på DENIOS som ansvarsfull partner som löser alla problem inom hantering av farliga ämnen.

DENIOS (Dennig Industrial Operational Safety) såg redan tidigt vilken betydelse globalt miljöskydd har och har utvecklat produkter för att skydda vår miljö i mer än 30 år. Alla tekniska åtgärder ska minska människans påverkan på miljön. Detta arbetar DENIOS med konsekvent, även utanför Sveriges gränser.