Gå direkt till innehåll
Vad är det för skillnad mellan brandisolerat, brandavskiljande och brandklassat?
Vad är det för skillnad mellan brandisolerat, brandavskiljande och brandklassat?

Pressmeddelande -

Skillnaden mellan brandisolerat, brandavskiljande och brandklassat

Vilka krav behöver uppfyllas för brandfarlig vara?

För att förvara brandfarlig vara inomhus eller utomhus utan säkerhetsavstånd, behöver du ha koll på de olika begreppen och framförallt veta skillnaden mellan brandisolerat, brandavskiljande och brandklassat.

Brandisolerad förvaring

Denna förvaringslösning är utrustad med isoleringspaneler som uppfyller ett visst definierat brandmotstånd, dock så är det oklart vilket skydd skåpet som helhet ger. Det är klart att brandmotståndet är bättre än för en icke isolerad förvaringslösning, men det är många delar i denna version som inte skulle klara ett brandkammartest. En brandisolerad förvaringslösning kan inte heller CE-märkas då den inte har testats mot en standard.

Brandavskiljande förvaring

En brandavskiljande förvaring enligt SP 2369 är framtagen för att skydda fabriksförslutna förpackningar med brandfarlig vätska och aerosoler i en försäljningslokal. SP 2369 omfattar endast skåp för oöppnade förpackningar med brandfarlig vara och en förvaringskapacitet under 1000 L. Skåpet är även bara godkänt utan ventilation. Förvaringslösningar med en kapacitet över 1000 L, rum eller liknande avskilt utrymme för brandfarlig vara omfattas ej av metoden. SP Metod 2369 för brandavskiljande skåp är fortfarande gällande, men arbete med att ersätta den pågår hos MSB.

Brandklassad förvaring

En brandklassad lösning innebär att hela förvaringslösningen är testad i ett brandkammartest och godkänd som enskild brandcell med brandmotstånd på 90-120 minuter. Det är också viktigt att förvaringslösningen är brandklassad för både utvändig brand, när branden startar i lokalen och sprider sig till förvaringen, och invändig brand, när branden startar inne i förvaringen och då ska kapslas inför att skydda omgivningen. När det gäller exempelvis förvaring av litiumjonbatterier är det just invändiga bränder som är den stora risken. Alla ingående komponenter såsom, ventilationsöppningar, kabelgenomföringar såväl som sammankopplingar mellan vägg och vägg samt vägg och tak är testade och uppfyller kraven. Med förvaringslösningen kommer även ett certifikat

Hur vet man att en förvaringslösning uppfyller sitt skydd om den inte är testad?

Svaret är att det vet man inte och därför har EU-kommissionen publicerat byggproduktförordningen där ett väsentligt krav är säkerhet i händelse av brand. Inom brandområdet är definitionen av brand bland annat brandklasser, harmoniserade provningsmetoder och deklaration om överensstämmelse av viktiga specifikationer. Europas system för brandprovning och klassificering av byggprodukter och konstruktioner ligger till grund för CE-märkning.

DENIOS har både kunskapen samt erfarenheten som krävs och med en miljöcontainer från oss får ni en förvaringslösning som är testad för att klara sin uppgift. Den är dessutom byggd med materialval anpassade efter kemikalierna som ska förvaras, hela vägen från väggar, dörrar, installationer och ventilation. Dessutom får ni en förvaringslösning som uppfyller alla gällande krav. Skulle exempelvis förutsättningarna på er arbetsplats förändras, kan miljöcontainrarna kompletteras, flyttas eller säljas av vid behov.

Dessutom kommer DENIOS brandklassade miljöcontainer att förenkla din planering och öka din rättssäkerhet i internationella godkännandeförfaranden i framtiden - tack vare det europeiska tekniska godkännandet (ETA).

Spelar det då någon roll om brandfarliga varor förvaras brandisolerat, brandavskiljande eller brandklassat? Vi brukar dra parallellen till bilar. Skulle du köpa en bil som inte är krocktestad eller som snart kan beläggas med körförbud? Troligen inte.

Gör som DENIOS - investera i brandklassade förvaringslösningar. Det är vad vi kallar säkerhet på riktigt.

Behöver du en personlig rådgivning om produktval eller förvaring av brandfarlig vara? Kontakta oss! Vårt team hjälper gärna till. Tel: 036-39 56 60

Undantagna ändringar och fel. All information som lämnats till har undersökts noggrant. Däremot kan DENIOS AB inte garantera aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som lämnas.Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Som modernt och framgångsrikt företag har DENIOS sedan 35 år tillbaka satt nya standarder i Europa inom miljöskydd och säkerhet vid arbetsplatser.

Professionell rådgivning, stor kunskap om lagar och en mångårig kompetens inom tillverkning och utveckling har gjort DENIOS marknadsledande inom spillskydd. Detta för att kunna erbjuda sina kunder högkvalitativa produkter för globalt miljöskydd och säkerhet vid arbetsplatser.

Presskontakt

Elina Pöyliö Jacker

Elina Pöyliö Jacker

Presskontakt Pressansvarig Marknad 0727-311710
Linus Jacker

Linus Jacker

Presskontakt VD 070-2643190

Relaterat innehåll

DENIOS gör er arbetsplats säkrare vid hantering av kemikalier.

DENIOS är världens ledande företag för lagring och hantering av farliga ämnen, miljöskydd och arbetssäkerhet. Ett motiverat, hårt arbetande team som konstant söker efter nya idéer och lösningar som påverkar framtiden på ett positivt sätt.

Med hög produktkvalitet, snabb leveransservice och kompetent rådgivning erbjuder vi bättre kundvärde. Kunder kan lita på DENIOS som ansvarsfull partner som löser alla problem inom hantering av farliga ämnen.

DENIOS (Dennig Industrial Operational Safety) såg redan tidigt vilken betydelse globalt miljöskydd har och har utvecklat produkter för att skydda vår miljö i mer än 30 år. Alla tekniska åtgärder ska minska människans påverkan på miljön. Detta arbetar DENIOS med konsekvent, även utanför Sveriges gränser.